ಮನದ ಮಾತು….

ಮನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿತು….

ಹಾಳೆಯ ಹೊಲದಲಿ

ಭಾವನೆಗಳ ಅಕ್ಷರ ಮಾಡಿ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತಲು…. new-2.jpg

ಮತ್ತದೆ ಮನ ಅಳುಕಿತು….

ಮಾಡಿದ ಒತ್ತಾಯಕೆತನ್ನದೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ….

ಭಾವನೆಗಳ ಬುತ್ತಿಯ ಬಿಚ್ಚಲು

~Hucchu Huduga

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s