…ಜಡಿ ಮಳೆ..!

Advertisements

4 thoughts on “…ಜಡಿ ಮಳೆ..!

  1. anithahrm ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೀತೀರಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೇನಾ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸೋ ಕಲೇನಾ???

  2. sunilgudihal ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯ, ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರಿತಿರಾ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s