ಯಾರ್ ಇಟ್ಟರೀ ಚುಕ್ಕಿ..


ಕಂಗಳು..

~ನಾಗು..

Advertisements

7 thoughts on “ಯಾರ್ ಇಟ್ಟರೀ ಚುಕ್ಕಿ..

  1. Naagu ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    Vinu avre thanks 4 ur comment..

  2. kalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    lo kothi, chukki antha baredu kannina bagge baritiya ninna tale sari ediya? hogi bavi haru

  3. Kalla Again ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    nam maneli baavi illa… neeve daari+baavi torsbeku..

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s