ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳ ಆಸರೆಯೊಂದಿಗೆ..

Advertisements

One thought on “ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳ ಆಸರೆಯೊಂದಿಗೆ..

  1. sps ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಪ್ರತಿ ಸಲ ಓದಿದಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತವಳ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ನರಳಿದ ಭಾವನೆ ನಾಗು..

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s